Ordhedsvanvid

 

Ordhedsvanvid for 3.-6. klasse

Formål:
Ordhedsvanvid har fokus på sproglig opmærksomhed via skabelse af nye ord og historier samt kendskab til og funktionelt brug af ordklasser. Formålet er at skærpe elevernes nysgerrighed overfor, hvad sproget kan og give dem ejerskab til sproget. Eleverne vil forhåbentligt opleve glæden og stoltheden ved at være ordfornyer. Forløbet har ydermere et bæredygtigt formål, da vi genbruger udklip fra gamle bøger og sætter dem i en ny kontekst.

Produkt: Eleverne får skabt en masse nye ord. Med de nye ord og forskellige benspænd får eleverne skrevet flere forskellige tekster. Til slut udvælger de en af teksterne, som de finpudser og illustrerer.

Afslutning: Ordhedsvanvid kan slutte med en fyraftensudstilling om fredagen, som I inviterer forældre mm. Det kan også bare afsluttes i de enkelte klasser med oplæsning/udstilling eller udstilling på biblioteket.

Det skal lærerne på forhånd gøre
1. Inddel klassen i grupper med 4 børn i hver.
2. Evt. folde en æske pr. gruppe. Ellers gør vi det på dagen.
3. Klargør en tavle/et område på væggen, hvor de nye ord kan komme op og hænge, så klassen kommer til at ose af ordhedsvanvid
4. Sørger for materialer som beskrevet først i dokumentet.

Det gør Annie:
Styrer slagets gang. Skal bruge computer/smartboard og skrivetavle
Det skal vi bruge:
Karton, sakse, papir, meget gerne tivolipapir/rivepapir til illustrationer, tusser, eventuelt gamle bøger vi må klippe i (ellers har jeg nogle), klipsemaskine.